Wednesday, January 8, 2014

I Spit on Your Grave 2 (2013)

Ratings: 6.6/10
  
Crime | Horror | Thriller 
 19 January 2014 

ഐ സ്പിറ്റ് ഓണ്‍ യുവർ ഗ്രവേ 1978,2010 പുതിയ മൂവി
ഐ സ്പിറ്റ് ഓണ്‍ യുവർ ഗ്രവേ 2 2013 ഒട്ടും മോശമല്ല.
ഒരു പെണ്ണ് കുട്ടി 3 പേര് ചർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു. ഇവര കൊല്ലുന്ന
 പേര് പക പോക്കുവാന് ആ  പെണ്ണ് കുട്ടി. ഒരു വോമെൻ ഉണടെ
ഇവരെ കൊല്ലുന്നു.ഐ സ്പിറ്റ് ഓണ്‍ യുവർ ഗ്രവേ നല്ല
മെസ്സേജ് ആണ് നല്കുന്നത് പിഡാനതിലെ നിന്നു തരിച്ചു
പ്രതികരം വിട്ടുനു നല്ല മൂവി ആണ് ഐ സ്പിറ്റ് ഓണ്‍ യുവർ ഗ്രവേ 2

No comments:

Post a Comment